ตรวจเลข บิงโก ประจำสัปดาห์

ประกาศเลข บิงโก ประจำสัปดาห์

บิงโก

เลขบิงโกประจำสัปดาห์ ประกาศวันที่ 14 สิงหาคม เวลา 12.00

1 2 9 
11 15 16 18
22 23 25 26 27 28
32 33 34 36 37 39 
41 45 46 47
50 51 54 55 57 59
62 67 69
70 71 76 78
80 83 84 87 88 89
91 92 93 94 95 96 97 98 99

 

ตอนนี้ออกไป 3 รางวัลแล้ว ยังมีรางวัลรออยู่อีกมากมาย