ตรวจเลข บิงโก ประจำสัปดาห์

ประกาศเลข บิงโก ประจำสัปดาห์

บิงโก

ประกาศเลขบิงโกประจำสัปดาห์วันที่ 22กันยายน เวลา 12.00 

2 5
11 13
25 28
30 37 
46 40
50 51
62 68
75 77
89 81
99 95