HND-686 Yu Shinoda

ชายหนุ่มผู้รักภรรยาที่สุดในโลก ชายหนุ่มพนักงานบริษัท แต่งงานและอาศัยอยู่กับ ยู(Yu Shinoda) ภรรยาของเขา เขาเป็นผู้ชายที่รักภรรยามาก และมองโลกในแง่ดีตลอ…

Continue Reading HND-686 Yu Shinoda